• Adres Driedistellaan 7 | 2554 HN Den Haag
  Telefoon 06-51579951
  E-mail web@jcinteractive.nl
  Kvk 59 60 85 52

   

  Na elke finish

  volgt weer een nieuwe start

feiten_en_cijfers

Wat zijn de financiële consequenties van (langdurig) verzuim en welke invloed heeft de hoogte van het verzuim op de te betalen wettelijke premies? Hoe hoog is de WGA-instroom in uw sector? Kortom, wat zijn de belangrijkste feiten en cijfers op het gebied van verzuimschade?
 
Lees meer

visie_op_verzuim

Weinig onderwerpen die zoveel discussies en emoties oproepen als ziekteverzuim. Standpunten en meningen zijn er in vele variaties, zoals ‘ziek-is-ziek’, ‘strengere controles zijn nodig’, ‘de mentaliteit deugt niet’, het werk is te stresserend’, etc. Relevanter is de vraag of (de hoogte van) het verzuim is te beïnvloeden. En zo ja, hoe?
Lees meer

Weet u wat u als werkgever precies moet doen bij verzuim van uw werknemer(s)? Wat zijn uw rechten en verplichtingen, wat mag u van uw werknemer verwachten en wat is bijvoorbeeld de rol van het UWV en van uw eigen bedrijfsarts of arbodienst? Hoe voorkom ik een loonsanctie van het UWV? Lees meer
 

wetgeving_en_verzuim

Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw is het stelsel van Sociale Verzekeringen drastisch gewijzigd. Met tal van maatregelen en financiële prikkels om het volume aan uitkeringen en de aanzuigende werking te voorkomen. Met welke wetten heeft u als werkgever te maken?
Lees meer