• Adres Driedistellaan 7 | 2554 HN Den Haag
  Telefoon 06-51579951
  E-mail info@jcinteractive.nl
  Kvk 59 60 85 52

   

  Na elke finish

  volgt weer een nieuwe start

Boeken bestellen

 

Als de werknemer verzuimt…
Een praktische handleiding, voor op het bureau van elke werkgever en professional

 


 

Omslag Boek Weet u wat u als werkgever of professional precies moet doen bij verzuim van de werknemer(s)? Wat zijn de rechten en de verplichtingen van de werkgever en van de werknemer en wat is bijvoorbeeld de rol van het UWV en van de bedrijfsarts of arbodienst? Hoe is een loonsanctie van het UWV te voorkomen en wanneer is het interessant om eigenrisicodrager voor de ZW of de WGA te worden. Op al deze vragen zijn de antwoorden in dit boek te vinden.

Op een logische en toegankelijke manier wordt u de weg gewezen in een oerwoud van complexe wet- en regelgeving. Uit 9 wetten en uit lagere regelgeving met in totaal meer dan 900 artikelen is een selectie gemaakt van alle onderwerpen waarmee u in de praktijk te maken kunt krijgen. Samengevat in een taal die u begrijpt. Gesorteerd op de voor u relevante onderwerpen. Geen juridische formuleringen, geen vakjargon en uitsluitend de informatie die relevant is.

Het boek bestaat uit twee delen, deel A en deel B.

In deel A worden alle relevante onderwerpen per hoofdstuk behandeld, in deel B wordt de wetgeving beschreven. Aan het eind van elk hoofdstuk in deel A staat aangegeven waar in deel B de wettelijke toelichting is te vinden. In deel B worden bovendien bij elk onderwerp de wetsartikelen aangegeven waarop de beschrijving betrekking heeft. Zo kunt u per onderwerp beslissen op welk niveau u de informatie wilt kunnen inzien. Maar in alle gevallen op een voor u leesbare manier verwoord.

Toon mij meteen de informatie over hoe het boek te bestellen

 


 

Inhoud

Inhoud Deel A

 • De opmaat naar ons huidige stelsel
 • Het dienstverband
 • Loondoorbetaling bij ziekteverzuim
 • Re-integratie bij ziekteverzuim
 • Ziektewet (ZW)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • No-riskpolis
 • Kosten en premies
 • Subsidieregelingen
 • Eigenrisicodragen ZW en WGA
 • Verzuim en privacy
 • Arbo

Klik hier om enkele pagina’s van deel A te bekijken (287kb)

Deel B

 • Burgerlijk Wetboek (BW)
 • Wet verbetering poortwachter (WVP)
 • Ziektewet (ZW)
 • Wet arbeid en zorg (WAZO)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)
 • Participatiewet (PW)
 • Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
 • Wet arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
 • Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA
 • Wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof
 • Regeerakkoord 2017 – 2021

Klik hier om enkele pagina’s van deel B te bekijken (275kb)

 


 

Bestellen


De kosten van het boek zijn € 59,90 exclusief 9% BTW en € 1,95 verzendkosten.

Bij de bestelling wordt het boek u binnen enkele werkdagen toegezonden. De levering wordt in opdracht van JCinteractive uitgevoerd door Boekenbestellen.nl te Zwaag.

Bestellen