• Adres Driedistellaan 7 | 2554 HN Den Haag
  Telefoon 06-51579951
  E-mail info@jcinteractive.nl
  Kvk 59 60 85 52

   

  Na elke finish

  volgt weer een nieuwe start

feiten_en_cijfers

Wat zijn de financiële consequenties van (langdurig) verzuim en welke invloed heeft de hoogte van het verzuim op de te betalen wettelijke ZW- en WGA-premies ? Hoe hoog is de WGA-instroom en hoe wordt deze berekend? Kortom, wat zijn de belangrijkste feiten en cijfers op het gebied van verzuimschade?
 
Lees meer

visie_op_verzuim

Weinig onderwerpen die zoveel discussies en emoties oproepen als ziekteverzuim. Standpunten en meningen over de oorzaken en de veroorzakers lopen sterk uiteen. Maar relevanter is de vraag of (de hoogte van) het verzuim een voldongen feit is of dat het is te beïnvloeden - en zo ja, hoe?
Lees meer

Weet u wat u als werkgever of professional precies moet doen bij verzuim? Wat zijn de (wettelijke) rechten en verplichtingen, wat mag van de werknemer worden verwacht en wat is bijvoorbeeld de rol van UWV en van de bedrijfsarts of de arbodienst? Hoe kan een loonsanctie van het UWV worden voorkomen? Lees meer
 

wetgeving_en_verzuim

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is het stelsel van Sociale Verzekeringen drastisch gewijzigd. Met tal van maatregelen en financiële prikkels om het volume aan uitkeringen te verlagen en de aanzuigende werking tegen te gaan. Met welke wetten heeft u als werkgever of professional allemaal te maken?
Lees meer